Psychoterapia jest metodą leczenia i osiągania zmian w zakresie zdrowia psychicznego, samopoczucia, zachowania 

oraz naszego funkcjonowania. 

Cele psychoterapii mogą być ukierunkowane na poprawę samokontroli, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny 

czy poprawę umiejętności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z ludźmi.


Terapia w paradygmacie poznawczo-behawioralnym bazuje na założeniu, że to nie same zdarzenia i doświadczenia 

mają na nas wpływ, ale to jakie nadajemy im znaczenie. 

Proces terapeutyczny pomaga zmienić sposób myślenia oraz zachowania pacjenta, co skutkuje powrotem 

do dobrego samopoczucia i funkcjonowania. 

Proces leczenia zaczyna się od zebrania wywiadu, określenia problemu i celu leczenia oraz wybrania najlepszej formy pomocy. 

Dlatego też pierwsze 3 spotkania to wizyty o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym, które różnią się od następnych.

Kolejne wizyty to sesje terapeutyczne, podczas których pracujemy już nad problemami i objawami.

Terapia ta opiera się na zasadzie współpracy między pacjentem a psychoterapeutą.


Copyright © 2015 Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny. All rights reserved.